Etiketter

, , , , , , ,

Vi är nog alla väl bekanta med det gamla talesättet det var bättre förr, något som jag frekvent fått ta del av under årens lopp, tämligen ofta av individer från äldre generationer, som syftar på sin egen ungdom. Dock är det en paradox, om vi går längre tillbaka i det förflutna, låt oss säga medeltiden, då delar människor i regel uppfattningen att män och kvinnor levde under tuffare förhållanden.

Framförallt medeltiden eller på engelska The dark ages har fått oförtjänt mycket kritik i takt med att tiden porträtteras som en mörk och dyster period, en epok då inga vetenskapliga framsteg åstadkommits (vilket inte stämmer, inte minst i anknytning till dåtida araber), då fattiga bönder fick slita ute på fälten oavbrutet. Stämmer verkligen ett sådant betraktelsesätt överens med hur det kunde ha sett ut?

Frågan är självklart mångfacetterad, varav inga snabba svar finns att erhålla. Likväl om vi anknyter till Sverige under senmedeltiden och väljer att enbart lägga fokus på dåtidens religiösa inverkan på samhället, sett ur ett positivt ljus, finns det en intressant aspekt att lyfta fram, nämligen att dåtidens bönder m.fl. hade avsevärt mycket mera helgdagar än vad dagens svenskar får åtnjuta. Enligt professor Dick Harrison, sakkunnig på medeltiden, kunde det handla om över 100 dagar om året som den allmänna individen fick i ledighet.

Det grundade sig självfallet i att kyrkan hade en mera central roll i människors liv, vilket bidrog till att den religiösa ledighet som människor fick ta del av, användes för att besöka kyrkan och ta del av prästernas gudstjänst o.s.v. Men generellt var det viktigt för den medeltida människan att spendera mycket tid med sin familj och människor omkring sig.

Det är dock angeläget att inte skönmåla det förflutna och skapa sig en föreställning om att t.ex. de medeltida bönderna skulle ha varit slappa och oproduktiva, ett dylikt påstående skulle inte göra perioden rättvisa. Agrarsamhället var väldigt säsongsberoende vilket medförde att bonden kunde påbörja sin arbetsdag när solen gick upp runt fem på morgonen, varav arbetspasset avslutades när solen gick ner runt åtta på kvällen, allt i förhållande till årstiden. Ergo var det inte ett typiskt 9 till 5 jobb.

Men om vi utgår ifrån antalet lediga dagar och tiden man spenderade med sin familj och vänner, var det kanske så att det var bättre förr.

Jesper Shuja