Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Var antikens gladiatorer verkligen så vältrimmade som porträtteras i filmer eller var de kraftigt överviktiga? Forskare har kommit fram till att de var förmodligen veganer som åt mycket stärkelse (kolhydrater) och grönsaker. Deras slutsats; gladiatorerna måste ha varit kraftigt överviktiga. Men är en sådan slutsats verkligen trolig? 

Under de senaste tio åren tycker jag mig se en allt större trend bland tv-serier varav den historiska gengren ter sig vara alltmer populär. En epok som fascinerar många är romarriket och dess eskapader. På senare år är det tv-serien Spartacus som har varit den ledande inom denna kategori.

Just gladiatorerna är något som många av oss säkert fascineras av, inte minst pga. deras skicklighet i arenan. För många av oss representerar gladiatorn den ultimata krigaren vars brutalitet är svår att matcha. Men tveklöst är det även deras tränade fysik som tilltalar några, speciellt i ljuset av dagens (och gårdagens) fåfänga.

Det är just gladiatorns fysik som har intresserat de historieintresserade de sista åren. Mot bakgrund av alla de filmer och serier som har porträtterat gladiatorer under åren, är det föga förvånande att flertalet människor har haft en bestämd uppfattning angående en gladiators utseende. Från 1960-talets Spartacus med Kirk Douglas, början av 2000-talets Gladiatorn med Russel Crowe till dagens senaste Spartacus med den nyligen avlidna Andy Whitfield och hans efterträdare Liam McIntyre.

Kirk_Douglas_press_photo_from_Spartacus_-_standing_alone

Spartacus-03-Liam-McIntyre-400x600

gladiatorht3

whitfield-obit-articleInline

Gemensamt för dessa filmer och hela gengren är den typiska Hollywoodmallen; en vältränad och trimmad kropp. Likväl har denna bild ifrågasatts av flera nutida historiker. Varför det ifrågasätts är för att på senare år har arkeologer funnit  en jätte grav i Turkiet varav man fann sextio gladiatorer. Dessa har testat mineralhalten i deras skelett och har på så viss fått en uppfattning om vad de livnärde sig på. Deras kost bestod till störst del av grönsaker och stärkelse (ris, potatis, quinoa, pasta etc), i deras fall främst humle och korn. M.a.o. var de veganer. Samtida källor refererar ofta gladiatorerna som hordeaii som översätts till ”humlemännen”.

Det är värt att lyfta fram att detta förmodligen inte var ett moraliskt val av gladiatorerna själva, utan var något som påtvingades dem. Det finns många teorier kring varför dessa skickliga krigare fick livnära sig på just grönsaker och stärkelse. I enlighet med paleopatologisten Karl Groß­schmidts teori bottnade detta i att man ville att gladiatorerna skulle få mycket hull, m.a.o. bli kraftigt överviktiga. Groß­schmidts menar på att detta ”hull” kunde betyda skillnaden mellan liv och död ute på arenan:

Ett tjockt lager fett skyddar vid skärsår och bäddar in nervbanor och vitala blod­kärl. Om man bara såras i fettlagret kan man lätt fortsätta att slåss.

Att gladiatorerna hade hull och inte hade den välsvarvade kropp som så ofta porträtteras på film är även något som jag personligen har lärt ut till mina elever, då jag själv har påverkats av dessa teorier. Då det alltid är spännande med nya banbrytande teorier så svalde jag detta med hull och hår, tills jag stötte på näringsforskaren Dr John McDougalls  forskning. McDougall anses vara en av världens ledande experter på stärkelse och dess koppling till hälsa. Med hans expertis på hur stärkelse och grönsaker påverkar kroppen, målas en helt annan bild upp.

Först och främst måste vi fråga oss själva varför Groß­schmidt tror att dessa skickliga krigare var kraftigt överviktiga. Ur Groß­schmidts synvinkel tycks svaret vara enkelt; stärkelse=kolhydrater och i dagens okritiska samhälle översätts det till; kolhydrater=övervikt. Många av oss vet att inom flera dietkretsar idag är det en konstant häxjakt efter kolhydraterna, allt från Atkins till LCHF-dieten m.fl. Det tycks spela mindre roll hur dåligt förankrad dessa teorier är i gedigen vetenskap, flera av oss hänger oss ändå åt dessa myter. Det ter sig rimligt att även Groß­schmidt är påverkad av denna trend. Trots allt är han inte en näringsforskare. McDougall påpekar starkt att människor inte blir överviktiga av att äta kolhydrater, speciellt inte i ”normala” mängder. En stor del av den asiatiska befolkningen äter en kost som består av 90 % stärkelse. Vi ser inte många individer där som är överviktiga.

För det andra får vi ännu ett bevis på Groß­schmidts begränsade kunskaper kring näringsämnen och i detta exempel är det kalcium som står på agendan. Hans team av experter fann något märkligt, nämligen att dessa antika bjässar hade väldigt starkt skelett, pga. hög kalciumnivå, i jämförelse med den vanliga befolkningen, detta trots att de inte åt kött eller mejeriprodukter. I hopp om att förstå detta fenomen kom dessa experter fram till att:

Den strikt vegetariska kosten gav dock inte gladia­torerna det kalcium de be­hövde för att stärka skelettet. Därför lär de enligt historiska källor ha druckit en blandning av bränt trä och benaska som innehöll stora mängder kalcium. Uppgiften bekräftas av de nya undersökningarna som visar att gladiatorernas skelett innehöll väsentligt högre halter av kalcium än hos den allmänna befolkningen.

Detta låter långsökt. I brist på kunskap om kost och näring så talar man om bränt trä och benaska då de inte kan förklara det starka skelettet och den höga kalciumnivån. Detta bottnar i tron att mejeriprodukter ger ett starkt skelett, och att brist på detta i sin kost borde leda till att man får ett svagare skelett. Detta är dock tvärtemot vad de ledande näringsforskarna tror idag. Även om det stämmer att dessa krigare drack bränt trä och benaska är det inte på något vis en indikator på att de ändå inte hade haft ett starkt skelett. Just grönsaker, baljväxter och stärkelse är en mycket bra källa till kalcium enligt Mcdougall och flertalet forskare (T. Colin Campbell, The China Study, s. 209-211) vilket skulle vara en troligare förklaring till just varför gladiatorerna hade starkt skelett. Det finns flera elitidrottare idag som är veganer, det kan tänkas troligt att de inte dricker denna blandning.

Men låt oss gå tillbaka till ursprungsfrågan; var gladiatorerna kraftigt överviktiga?Med tanke på att dessa krigare tränade stenhårt, förmodligen på samma nivå som dagens elitidrottare, om inte mer, kan det tänkas högst osannolikt att de la på sig så pass mycket övervikt att de skulle anses kraftigt överviktiga, speciellt av en kost baserad enbart på grönsaker och stärkelse. Det är ett välkänt faktum att många av dagens idrottare äter periodvis enorma mängder kolhydrater (även icke-veganer) inför tävlingar m.m. Det är nog inte många av dessa som skulle anses kraftigt överviktiga. Något mer som bör lyftas fram är frågan om bevisen? Finns det någon samtida källa som tyder på att den typiska gladiatorn var kraftigt överviktig? Tittar vi på bilder från tiden så är det inget som tyder på detta, och då är det bland annat mosaik som vi måste vända oss till:

Cover02_101125Detail of Circus Games from a Roman Mosaic Showing Amphitheater Scenes from Leptis MagnaTyvärr tror jag att Groß­schmidt och hans team är ute på hal is i just denna fråga. Deras antagande tycks bottna mer på moderna trender och myter än aktuell näringsforskning. Med andra ord innebär detta att Hollywood de facto använt sig av s.k. vetenskapligt historiebruk i förhållande till denna fråga. Jag lämnar över ordet till John Mcdougall och hans korta föreläsning:

Jesper Shuja 

Källor:

Campbell, T. Colin. The China Study. Dallas: Benbellas Books, 2006.

Curry, Andrew. The Gladiator Diet: How to eat, exercise, and die a violent death. Archaeology, Vol. 61(6). 2008
http://archive.archaeology.org/0811/abstracts/gladiator.html
(Hämtad 2013-06-20)

Dissing Bay Jørgensen, Nanna. Gladiatorer åt sig till seger. Illustrerad Vetenskap, Vol. IV(6). 2009
http://illvet.se/kultur-historia/forntida-civilisationer/gladiatorer-at-sig-till-seger
(Hämtad 2013-06-20)

McDougall, John. People Passionate about Starches Are Healthy and Beautiful. The McDougall Newsletter, Vol. 8(3). 2009
http://drmcdougall.com/misc/2009nl/mar/passionate.htm
(Hämtad 2013-06-23)

McDougall, John. Diet, Children, and the Future. The McDougall Newsletter, Vol. 11(9). 2012
http://www.drmcdougall.com/misc/2012nl/sep/children.htm
(Hämtad 2013-06-20)

PHYSICIANS COMMITTEE FOR RESPONSIBLE MEDICINE. Calcium and Strong Bones. T. Colin Campbell Foundation. 2008
http://www.tcolincampbell.org/courses-resources/article/calcium-and-strong-bones/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=76&cHash=ecaa8da224c1dcd787275de3da8dcffd
(Hämtad 2013-06-20)

Världens Historia. Gladiatorer åt bara grönsaker. Världens Historia.
http://varldenshistoria.se/civilisationer/romarna/gladiatorer-at-bara-gronsaker
(Hämtad 2013-06-20)