Härmed startar jag min nya historieblogg. Med hänsyn till bloggens namn bör det vara tämligen lätt att avgöra vad innehållet kommer att bestå av, En annan Historia. Målet är att skildra olika företeelser ur det förflutna utan att enbart relatera till svensk eller närbesläktad historia, dock utesluter jag ingendera, då all historia är av värde. Det är av stor vikt att alla kan relatera till det som skildras, ergo en inkluderande historia.

Bloggen kommer att skildra allt från händelseförlopp, historiska individer, och filmer med historiskt material osv. Allt är av intresse.

Min ambition är att skildra en objektiv framställning av det förflutna, dock är det en paradox då ett liknande mål aldrig går att uppfylla i sin fullständighet. När jag har tid och om jag anser att det är av vikt, kommer jag att hänvisa till olika källor, annars är det enbart att fråga om ni vill ha tillämpliga källor.

Olika tips och idéer på hur bloggen kan förbättras eller funderingar kring intressanta inlägg välkomnas.

Min förhoppning är att ni kommer finna En annan Historia tillfredställande och att den bidrar till ett större historieintresse.

Jesper Shuja